Talpa Services  © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 


PROCES

Fase 1      : Introductiegesprek 

Tijdens een introductiegesprek worden de wensen van de opdrachtgever vastgesteld. De werkwijze van het bureau toegelicht en de beginsituatie in kaart gebracht.

Fase 2      : Concept

Tijdens de Conceptfase worden de voorstellen, gemaakt door potentiële uitvoerende, gefilterd en de geselecteerde voorstellen besproken en wanneer wenselijk aangepast .
 
Fase 3       : Uitwerking
 
Keuze van één Concept is gemaakt. Het concept wordt nu in overleg met de opdrachtgever uitgewerkt tot een stappenplan en werkwijze/productkeuzen worden weergegeven.
 
Fase 4       : Uitvoering
 
In overleg met en uit naam van de opdrachtgever begeleiden en controleren wij als bureau de uitvoering.

  

Talpa Services B.V.

Contact : Frank Mols

              06.51180591